Over Nicole

jouw speltherapeut

Als kind leerde ik op de Montessori basisschool en de Kees Boeke middelbare school werken vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, betrokkenheid en respect. Kinderen hebben uit zichzelf een sterke behoefte om zich te ontwikkelen, om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Relaties aangaan vanuit gelijkwaardigheid, open staan voor de omgeving en nieuwsgierigheid naar de individuele ontwikkeling van elke persoon. Dat heeft mij later gestimuleerd tot de speltherapie.

Al vroeg heb ik verschillende teken- en schildercursussen gevolgd. Vanuit mijn interesse in kunst, creativiteit en de psychologie daarachter heb ik de opleiding Bouwkunde gevolgd en ben ik acht jaar werkzaam geweest in de bouw, in het bijzonder met innovatieve en alternatieve woonvormen.

Vanaf 2010 woonachtig in Laren heb ik enige tijd bij de gemeente Laren gewerkt. Daar werd mijn belangstelling voor mijn passies kunst, muziek en psychologie nog meer versterkt. Al die interesses komen samen in de professie van kindertherapeut. De geboorte van mijn dochter in 2013 heeft daar ook zeer aan bijgedragen. Om alles te combineren ben ik de opleiding Speltherapie gaan volgen aan de Hogeschool in Utrecht. In deze opleiding heb ik de cliënt-centered houding geleerd, dat wil zeggen: de therapeut volgt het kind. Het gaat hierbij om een houding van onvoorwaardelijke acceptatie en van empathie voor het kind en zijn of haar omgeving. Ook congruentie, transparantie en echtheid staan hierbij centraal.

Kunstzinnige speltherapie is een breed vakgebied. Ik heb daarbinnen enkele specialismen ontwikkeld om nog gerichter te kunnen werken.

  1. Ten eerste volg ik de kunstacademie Vrije Academie ’t Pad om mij verder te ontwikkelen tot het specialisme van beeldend therapeut.
  2. Ten tweede komen onderwerpen als autisme, vaak samenhangend met hoogbegaafdheid en hoog gevoeligheid, veel voor. Daartoe heb aan de Autisme academie de opleiding gevolgd tot autisme- vriendelijke coach volgens de methode Plan B. Om dat in de praktijk te brengen werk ik met veel plezier als vrijwilligster bij het Papagenohuis: begeleiding van de muziekochtenden.
  3. Ten derde heb ik de opleiding Psychosociale basiskennis afgerond ten behoeve van het starten van mijn eigen praktijk.

Samenvattend komen deze 3 sub-specialismen bijeen in mijn praktijk als kunstzinnig kinder-speltherapeut en ook als autisme-vriendelijke coach.