Kunstzinnige Speltherapie

Wat is speltherapie

Volwassenen praten, kinderen spelen. Spelen is de taal van kinderen.

Door te spelen leert een kind zich te uiten, nare ervaringen te verwerken of anders om te gaan met situaties. Het kind ontdekt zijn eigen kracht en kwaliteiten. 

De spelkamer

In de spelkamer is er een divers aanbod aan spelmateriaal. Je vindt er bijvoorbeeld playmobil, mens- en dieren poppen, muziekinstrumenten, sensopathisch spelmateriaal zoals klei. Er zijn spelletjes, verkleedspullen, ballen en een gezellige chill-hoek met kussens en een grote knuffelbeer. Ook zijn er informatieve therapeutische kinderboeken om situaties meer uitleg en erkenning te geven. Er is een ruim aanbod aan teken- en schildermateriaal voor het maken van zowel 2D- als 3D werken.

Een kunstzinnig proces is net als spelen!

Een kunstzinnig proces heeft raakvlakken met alle processen in het leven. Er is ‘bewegingsvrijheid’ nodig om de beeldelementen, zoals vorm, kleur en energie tot uiting te brengen in een werk. Het doorleven van een kunstzinnig proces geeft bijvoorbeeld zelfvertrouwen, lef en het leert een kind oordelen over zichzelf los te laten.

In een kunstzinnig proces kunnen acht stappen worden onderscheiden.

Kunstzinnige speltherapie

Kunstzinnige speltherapie kan helpend zijn in het bevrijden van bevangende emoties, belemmerende overtuigingen en disfunctioneel gedrag. Het kind leert in een bemoedigende omgeving anders naar zichzelf te kijken en weer de regie te krijgen over zijn of haar eigen leven.