Voor wie is Kunstzinnige Speltherapie

Voor wie is kunstzinnige speltherapie een hulpbron?

Kunstzinnige speltherapie is passend bij kinderen tussen de vijf en elf jaar oud.

De kunstzinnige speltherapie gaat ervan uit dat de beelden waarin kinderen zich onbewust uiten op een dieper niveau zichtbaar maken wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Door te spelen, tekenen, bouwen, boetseren, verhalen maken of op een andere manier beeldend bezig te zijn kan een kind situaties verwerken en er mee leren omgaan. 

Speltherapie biedt ook de mogelijkheid tot rollenspellen en andere vormen van verbeeldend spel. Vanuit de client-centered houding worden interventies gemaakt vanuit een positieve focus op problemen. De ACT methode (Acceptence and commitment therapy) zal ik toepassen daar waar ik dat vanuit de kunstopleiding, die ik heb gevolgd, al heb meegekregen.

Mijn kunstzinnige speltherapie is bijzonder geschikt voor kinderen die in hun omgeving te maken hebben met autisme, kinderen die hoogbegaafdheid zijn of voor hooggevoelige kinderen. Als autisme vriendelijke coach heb ik mij, vanuit persoonlijke interesse, verder ontwikkeld om kinderen te begeleiden, die in hun omgeving te maken hebben met autisme of een andere vorm van een beperking. Deze doelgroep steun bieden en kennis geven en leren omgaan met hun situatie, kan het kind helpen in zijn (latere) ontwikkeling. In de therapie wordt onder anderen gewerkt aan het vergroten van eigenwaarde, blokkades oplossen, zichzelf verder te leren ontdekken en ontwikkelen en het aangeven van grenzen.

Voor wie is kunstzinnige speltherapie niet geschikt?

Komen tot verbeeldend spel is een voorwaarde voor de speltherapie. Kinderen die (nog) niet tot verbeeldend spel kunnen komen hebben mogelijk baat om eerst met een spelbegeleider aan de slag te gaan.

Ik neem bij voorkeur geen kinderen aan, die in een (v)echtscheidings-situatie zitten.

Aanmelding

Na het ontvangen van de hulpvraag van de ouders worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierna zullen ongeveer twee spelobservatie momenten volgen met het kind en de therapeut in de spelkamer. Na de observaties volgt een gesprek met de ouders voor het bespreken van een behandeltraject.

Een therapiesessie duurt 45 minuten. De duur van de therapie hangt af van de hulpvraag. De therapie wordt afgebouwd als het kind weer zelf verder kan.